top of page
Dandelion.png

Over

Over mij

Anne-Marie Lenjou
Ontwerp zonder titel (4).png

Welkom,

Pampas 1.png

Heb je het gevoel dat je soms niet meer aan het stuur van je eigen leven zit?

Heb je er nood aan om beter te begrijpen wat er met je gebeurt?

Ben jij op zoek naar iemand die samen met jou op zoek gaat naar waarom je je
niet goed in je vel voelt?

Zoek je meer dan wat tips en tricks?
 

Deelgenoot mogen zijn bij het op gang brengen van jouw diepgaande bewustzijns- en veranderingsprocessen is één van de mooiste aspecten van dit werk dat ik met hart en ziel doe.
 

Als je bij me aanklopt wanneer je je niet meer goed voelt of tegen zaken aanloopt, gaan we samen op zoek naar de oorsprong en diepere betekenis van de klachten. We blijven niet hangen bij de klachten maar verbreden het verhaal zodat we meer informatie krijgen over het wat, hoe en waarom van de klachten in jouw leven.  Deze verbreding en verdieping brengt ons vaak bij essentiële details die betekenis geven aan de klacht.
 

Het vanuit een dieper en doorvoeld begrip jezelf herbekijken en herwaarderen opent de weg naar herstel en brengt mogelijkheden met zich mee die daarvoor vaak niet zichtbaar waren. Het in een veilige context terug in verbinding komen met je innerlijke wereld en de wereld
om je heen verhoogt het leiderschap over jezelf en werkt versterkend.

 

In mijn werk als therapeut draag ik professionaliteit hoog in het vaandel.
Op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen in ons vakgebied is een must. Mezelf blijvend bijscholen en het op regelmatige basis volgen van supervisie zijn voor mij noodzakelijk om kwaliteit te kunnen blijven bieden.

Witte wilde bloemen

Ervaar jij,

 • Traumagerelateerde klachten : acuut trauma, PTSS of complexe PTSS ten gevolge van (seksueel) misbruik, mishandeling, slachtofferschap van dwingende controle, verwerken van moeilijke ervaringen in zowel de kindertijd als het volwassen leven.

 • Burn-out / bore-out / stressklachten

 • Depressie

 • Rouwverwerking

 • Gevoelens van angst / paniek

 • Psychosomatische klachten

 • Laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsproblemen

 • Perfectionisme

 • Gevoel van niet goed in je vel zitten of vastzitten

 • Leven met hoogbegaafdheid en/of hoogsensitiviteit

 • Zingevingsvragen en levensvragen

Voel je vrij me te contacteren als de klachten waar jij mee worstelt niet opgenomen zijn in dit lijstje. Ik bekijk graag samen met jou of je al dan niet met jouw klacht bij mij terecht kan.

zand
opleidingen

Opleidingen en expertise

bottom of page