top of page
Dandelion.png

Over

Over mij

Anne-Marie Lenjou
Ontwerp zonder titel (4).png

Welkom,

Pampas 1.png

Heb je het gevoel dat je soms niet meer aan het stuur van je eigen leven zit?

Heb je er nood aan om beter te begrijpen wat er met je gebeurt?

Ben jij op zoek naar iemand die samen met jou op zoek gaat naar waarom je je
niet goed in je vel voelt?

Zoek je meer dan wat tips en tricks?
 

Deelgenoot mogen zijn bij het op gang brengen van jouw diepgaande bewustzijns- en veranderingsprocessen is één van de mooiste aspecten van dit werk dat ik met hart en ziel doe.
 

Als je bij me aanklopt wanneer je je niet meer goed voelt of tegen zaken aanloopt, gaan we samen op zoek naar de oorsprong en diepere betekenis van de klachten. We blijven niet hangen bij de klachten maar verbreden het verhaal zodat we meer informatie krijgen over het wat, hoe en waarom van de klachten in jouw leven.  Deze verbreding en verdieping brengt ons vaak bij essentiële details die betekenis geven aan de klacht.
 

Het vanuit een dieper en doorvoeld begrip jezelf herbekijken en herwaarderen opent de weg naar herstel en brengt mogelijkheden met zich mee die daarvoor vaak niet zichtbaar waren. Het in een veilige context terug in verbinding komen met je innerlijke wereld en de wereld
om je heen verhoogt het leiderschap over jezelf en werkt versterkend.

 

In mijn werk als therapeut draag ik professionaliteit hoog in het vaandel.
Op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen in ons vakgebied is een must. Mezelf blijvend bijscholen en het op regelmatige basis volgen van supervisie zijn voor mij noodzakelijk om kwaliteit te kunnen blijven bieden.

Witte wilde bloemen

Ervaar jij,

 • Traumagerelateerde klachten : acuut trauma, PTSS of complexe PTSS ten gevolge van (seksueel) misbruik, mishandeling, slachtofferschap van dwingende controle, verwerken van moeilijke ervaringen in zowel de kindertijd als het volwassen leven.

 • Burn-out / bore-out / stressklachten

 • Depressie

 • Rouwverwerking

 • Gevoelens van angst / paniek

 • Psychosomatische klachten

 • Laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsproblemen

 • Perfectionisme

 • Gevoel van niet goed in je vel zitten of vastzitten

 • Leven met hoogbegaafdheid en/of hoogsensitiviteit

 • Zingevingsvragen en levensvragen

Voel je vrij me te contacteren als de klachten waar jij mee worstelt niet opgenomen zijn in dit lijstje. Ik bekijk graag samen met jou of je al dan niet met jouw klacht bij mij terecht kan.

zand
opleidingen

Opleidingen en expertise

 • Hoe kan ik betalen?
  Betaling gebeurt aan het einde van de sessie contant, via de Bancontact app of via de Payconiq app op jouw smartphone. In noodgevallen (bvb wanneer de app om technische redenen niet werkt, je je gsm en/of cash geld bent vergeten) kan na akkoord ook de kostprijs van de sessie de dag zelf overgeschreven worden. Bankrekeningnummer: BE26 001277444429
 • Kan ik mijn sessie annuleren?
  Het is altijd mogelijk dat u door omstandigheden verhinderd bent om op de gemaakte afspraak aanwezig te zijn. Annuleren kan kosteloos tot 48u voor het uur van de geplande afspraak. Op die manier kan ik deze plaats doorgeven aan iemand anders. Indien u na die 48u annuleert of niet opdaagt voor de sessie, wordt de sessie volledig aangerekend. Bij ziekte (gestaafd met doktersattest) of in geval van overmacht in de juridische betekenis van het woord kan u op mijn begrip rekenen en wordt de sessie niet aangerekend. Annuleren kan telefonisch, via sms of via mail. info@annemarielenjou.be + 32 472 05 89 34
 • Welke situaties vallen onder overmacht bij het annuleren van een sessie?
  Er is overmacht wanneer de omstandigheid de nakoming van de afspraak volstrekt onmogelijk heeft gemaakt en de cliënt terzake geen enkele fout treft. Of zoals we het in de juridische literatuur terugvinden “Volgens de traditionele overmachtsleer kan dus alleen een omstandigheid als overmacht, toeval of vreemde oorzaak weerhouden worden, wanneer deze omstandigheid een onoverkomelijk beletsel vormt voor de nakoming van de verbintenis. Maakt derhalve geen overmacht uit, de omstandigheid die de uitvoering van het contract niet onmogelijk maakt, maar slechts moeilijker of kostelijker (…) (KRUITHOF, R., BOCKEN, H., DE LY, F., DE TEMMERMAN, B., “Verbintenissenrecht 1981-1992”, T.P.R.,1994-1 516-519) “Voor overmacht volstaat het overigens niet dat de nakoming van de verbintenis volstrekt of menselijkerwijs onmogelijk is geworden. Tevens is vereist dat de onoverkomelijke hinderpaal niet te wijten is aan of niet gepaard mag gaan met een fout in hoofde van de cliënt, fout zonder dewelke de uitvoering van de afspraak toch had kunnen plaatsvinden. Hierop steunen de regels dat de vreemde oorzaak onvoorzienbaar en onvermijdbaar moet zijn geweest en dat de cliënt zich niet kan beroepen op een hinderpaal die aan zijn eigen nalatigheid of onvoorzichtigheid te wijten is. Ook deze bewijslast rust op de debiteur (…)” (KRUITHOF, R., BOCKEN, H., DE LY, F., DE TEMMERMAN, B., “Verbintenissenrecht 1981-1992”, T.P.R., 1994- 1, 524-529) Overmacht in het kader van een afspraak afzeggen zou bijvoorbeeld een plotse comateuze toestand kunnen zijn, een spoedoperatie, … Overmacht is een grijs en rekbaar begrip waarbij het door een externe oorzaak waarop men geen enkele invloed heeft gehad of kan hebben, volstrekt onmogelijk is geworden om zijn of haar verbintenis na te komen. Stel ik dat bijvoorbeeld wordt gearresteerd 10 minuten voor mijn afspraak. Dit is geen overmacht vermits ik daar wel degelijk invloed op heb gehad: als ik illegale dingen doe waarvoor ik gearresteerd zou worden, dan is dit geen vreemde oorzaak vermits mijn gedrag aan de basis van mijn arrestatie ligt. Bron: blog Sonja Delbeeke , Konnektit
 • Heb ik recht op een terugbetaling?
  Vanuit het RIZIV wordt er enkel een terugbetaling voorzien voor consultaties bij een beperkte groep geconventioneerde psychologen en orthopedagogen. Meer info over deze terugbetaling kan je hier (https://www.ikzoekhulp.be/blog/2081/hoera-voor-11-euro-naar-de-psycholoog-of-toch-geen-hoera) terugvinden. Ik ben erkend psychotherapeut (BVRGS), EMDR therapeut en psychotraumatoloog.  De conventie in zijn huidige vorm voorziet geen terugbetaling voor psychotherapie bij een therapeut die geen psycholoog of orthopedagoog is. De verschillende ziekenfondsen hebben echter wel een eigen regeling voor terugbetaling. Daarnaast zijn er ook verschillende aanvullende verzekeringen die tegemoet komen in de kosten van de sessies. Je kan de regeling die voor jou van toepassing is opvragen bij je mutualiteit of je aanvullende verzekering.
bottom of page