top of page
Dandelion.png

EMDR voor dieren

Anne-Marie Lenjou

EMDR bij dieren

Net zoals mensen kunnen dieren een traumatische ervaring meemaken, die een grote impact kan hebben op hun functioneren. De gebeurtenissen worden tijdens dit soort ervaringen niet correct door de hersenen verwerkt.
En juist omdat er een probleem is in de verwerking van bepaalde informatie door de hersenen, blijken de verschillende klassieke benaderingen om deze dieren te helpen - gedragstherapie, medicatie, enz. - vaak ontoereikend.

 

Uit onderzoek blijkt EMDR net zoals bij mensen ook voor dieren een zeer efficiënte behandelvorm. Pijnlijke, traumatische herinneringen voor het dier kunnen, ongeacht of de gebeurtenis waarop zij betrekking hebben duidelijk geïdentificeerd is of niet, behandeld worden.

About

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een wetenschappelijk onderbouwde en effectief bewezen behandelmethode die ingezet wordt voor de verwerking van de gevolgen van moeilijke gebeurtenissen.

Het was de Amerikaanse Francine Shapiro die in 1987 toevallig ontdekte dat de afwisselende links-rechts beweging van de ogen het mogelijk maakt pijnlijke emoties te verlichten.

Uit vele jaren wetenschappelijk onderzoek werd duidelijk dat ons brein in staat is tot genezing uit zichzelf.

 

In 2010 ontwikkelde de Franse Fabienne Lannes-Gillibert EMDR- protocollen voor de behandeling van dieren. In 2013 valideerden onderzoekers van het Franse nationale instituut voor onderzoek naar gezondheid en geneeskunde (INSERM) de behandeling van EMDR voor dieren.


EMDR vertegenwoordigt een specifieke methode die kan begrepen worden binnen een ruimer theoretisch model, ‘Adaptive Information Processing’ (AIP) genaamd.
Deze term verwijst naar de aangeboren mogelijkheid van het brein om moeilijke levenservaringen te verwerken en te komen tot een oplossing, net zoals het lichaam zichzelf herstelt van fysieke wonden.

Het AIP-model leert ons dat het informatieverwerkingssysteem van de hersenen geblokkeerd kan geraken als gevolg van een psychisch trauma.

 

EMDR kan ervoor zorgen dat de informatie die geblokkeerd zit in het brein alsnog ‘bevrijd’ kan worden zodat traumatische ervaringen verwerkt kunnen worden.

Geblokkeerde of verkeerd opgeslagen informatie kan ervoor zorgen dat we de realiteit vervormd bekijken.
Denk maar aan de man die op de autostrade aangereden wordt door een vrachtwagen. Sindsdien ervaart hij telkens hij met de wagen in de buurt komt van een vrachtwagen sterke angstgevoelens. In het brein zit de informatie geblokkeerd waardoor vrachtwagens sindsdien geassocieerd worden met het ongeluk en de ervaren gevoelens, zintuiglijke waarnemingen, fysieke gewaarwordingen en gedachten van het moment van de aanrijding. Vrachtwagens zijn niet langer ‘neutraal’.


Herinneringen, die onder invloed van schokkende ervaringen verkeerd zijn opgeslagen, kunnen ervoor zorgen dat problemen zoals o.a. angsten, dwanghandelingen en/of vermijdingsgedrag ontstaan.

Dit zowel bij mensen als dieren.

Pampas 1.png
Tak 1.png
Services
Twee gedroogde bladeren

Onze samenwerking

Het werken met EMDR bij dieren verloopt in drie fasen:

1 De anamnese


In een eerste fase is het de bedoeling dat ik zoveel mogelijk informatie kan verzamelen over uw dier(en) en uw levenssituatie. Ik bezorg je via mail een vragenlijst die polst naar enkele essentiële aspecten van het probleem van uw dier. Nadien kom ik bij u langs om verder in te gaan op de problematiek van uw dier en om het dier te kunnen observeren in zijn omgeving. Het verzamelen van al deze informatie is van groot belang in de keuze van het protocol dat we moeten gebruiken om uw dier te behandelen.

2 Ontspanning

In een volgende fase helpen we uw dier om in een ontspanningsmodus te komen en zijn capaciteiten om te ontspannen te versterken ter voorbereiding op de derde fase van de behandeling.

3 Desensitiseren

In deze fase ligt de nadruk op het desensitiseren van het emotioneel brein van uw dier terwijl het geconfronteerd wordt met een bepaald onderdeel van de stressvolle situatie.
Vóór elke behandeling wordt aangeraden een dierenarts te raadplegen, om elke mogelijke fysiologische oorzaak uit te sluiten.

 

 

 

Hoewel EMDR met dieren voor het ongetrainde oog misschien eenvoudig lijkt, is deze benadering in feite zeer complex. De keuze van het te gebruiken protocol is cruciaal in deze behandeling. Daarnaast moeten enkele parameters goed bewaakt worden zodat het dier in zo veilig mogelijke omstandigheden geconfronteerd kan worden met elementen van de stressvolle situatie die aan de basis van de klachten ligt.

Paard
bottom of page