top of page
Dandelion.png

Praktische informatie

Anne-Marie Lenjou

De praktijk

Gaverstraat 44

9160 Lokeren


Gratis parkeren is mogelijk op de kasseistrook tegenover de praktijkruimte.

Op iets meer dan 300m is een bushalte die in verbinding staat met het station in Lokeren.

Pampas 2.png
Tak 1.png
Curtain.png

Consults

Sessies kunnen zowel face to face in de praktijk doorgaan als online.


Je kan een afspraak maken via het formulier of via e-mail  (voorkeur):  info@annemarielenjou.be 
Bellen kan op het nummer: +32 472 05 89 34

Betaling gebeurt aan het einde van de sessie contant, via de Bancontact app of via de Payconiq app op jouw smartphone.

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot 48u voor het uur van de geplande afspraak. Op die manier kan ik deze plaats doorgeven aan iemand anders. Indien u na die 48u annuleert, zal er 75% van de kostprijs van de geplande sessie aangerekend worden. Indien u niet opdaagt voor de sessie, wordt de sessie volledig aangerekend.

 

Bij ziekte (gestaafd met doktersattest) of in geval van overmacht in de juridische betekenis van het woord kan u op mijn begrip rekenen en wordt de sessie niet aangerekend.

 

Annuleren kan telefonisch, via sms of via mail.

info@annemarielenjou.be

+ 32 472 05 89 34

Tarieven
(voor opstart vanaf 1 januari 2024)

Intakegesprek (incl. opmaak electronisch patiëntendossier)

(75 minuten)

115 euro

Individuele sessie
(60 minuten)

90 euro

Individuele sessie

(90 minuten)

135 euro

Koppelgesprek - koppeltherapie Gezinsgesprek - gezinstherapie

120 euro

Supervisie

(60 minuten)

Supervisie of ondersteunings-trajecten op maat/in company

100 euro

Prijs op maat 

Opmaak verslag

15 euro/ 15 min aangevat

Intakegesprek EMDR met dieren (1,5u)

75 euro  + verplaatsingskosten

Behandelsessie EMDR voor dieren

50 euro / uur +

verplaatsingskosten

Veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik betalen?
  Betaling gebeurt aan het einde van de sessie contant, via de Bancontact app of via de Payconiq app op jouw smartphone. In noodgevallen (bvb wanneer de app om technische redenen niet werkt, je je gsm en/of cash geld bent vergeten) kan na akkoord ook de kostprijs van de sessie de dag zelf overgeschreven worden. Bankrekeningnummer: BE26 001277444429
 • Kan ik mijn sessie annuleren?
  Het is altijd mogelijk dat u door omstandigheden verhinderd bent om op de gemaakte afspraak aanwezig te zijn. Annuleren kan kosteloos tot 48u voor het uur van de geplande afspraak. Op die manier kan ik deze plaats doorgeven aan iemand anders. Indien u na die 48u annuleert of niet opdaagt voor de sessie, wordt de sessie volledig aangerekend. Bij ziekte (gestaafd met doktersattest) of in geval van overmacht in de juridische betekenis van het woord kan u op mijn begrip rekenen en wordt de sessie niet aangerekend. Annuleren kan telefonisch, via sms of via mail. info@annemarielenjou.be + 32 472 05 89 34
 • Welke situaties vallen onder overmacht bij het annuleren van een sessie?
  Er is overmacht wanneer de omstandigheid de nakoming van de afspraak volstrekt onmogelijk heeft gemaakt en de cliënt terzake geen enkele fout treft. Of zoals we het in de juridische literatuur terugvinden “Volgens de traditionele overmachtsleer kan dus alleen een omstandigheid als overmacht, toeval of vreemde oorzaak weerhouden worden, wanneer deze omstandigheid een onoverkomelijk beletsel vormt voor de nakoming van de verbintenis. Maakt derhalve geen overmacht uit, de omstandigheid die de uitvoering van het contract niet onmogelijk maakt, maar slechts moeilijker of kostelijker (…) (KRUITHOF, R., BOCKEN, H., DE LY, F., DE TEMMERMAN, B., “Verbintenissenrecht 1981-1992”, T.P.R.,1994-1 516-519) “Voor overmacht volstaat het overigens niet dat de nakoming van de verbintenis volstrekt of menselijkerwijs onmogelijk is geworden. Tevens is vereist dat de onoverkomelijke hinderpaal niet te wijten is aan of niet gepaard mag gaan met een fout in hoofde van de cliënt, fout zonder dewelke de uitvoering van de afspraak toch had kunnen plaatsvinden. Hierop steunen de regels dat de vreemde oorzaak onvoorzienbaar en onvermijdbaar moet zijn geweest en dat de cliënt zich niet kan beroepen op een hinderpaal die aan zijn eigen nalatigheid of onvoorzichtigheid te wijten is. Ook deze bewijslast rust op de debiteur (…)” (KRUITHOF, R., BOCKEN, H., DE LY, F., DE TEMMERMAN, B., “Verbintenissenrecht 1981-1992”, T.P.R., 1994- 1, 524-529) Overmacht in het kader van een afspraak afzeggen zou bijvoorbeeld een plotse comateuze toestand kunnen zijn, een spoedoperatie, … Overmacht is een grijs en rekbaar begrip waarbij het door een externe oorzaak waarop men geen enkele invloed heeft gehad of kan hebben, volstrekt onmogelijk is geworden om zijn of haar verbintenis na te komen. Stel ik dat bijvoorbeeld wordt gearresteerd 10 minuten voor mijn afspraak. Dit is geen overmacht vermits ik daar wel degelijk invloed op heb gehad: als ik illegale dingen doe waarvoor ik gearresteerd zou worden, dan is dit geen vreemde oorzaak vermits mijn gedrag aan de basis van mijn arrestatie ligt. Bron: blog Sonja Delbeeke , Konnektit
 • Heb ik recht op een terugbetaling?
  Vanuit het RIZIV wordt er enkel een terugbetaling voorzien voor consultaties bij een beperkte groep geconventioneerde psychologen en orthopedagogen. Meer info over deze terugbetaling kan je hier (https://www.ikzoekhulp.be/blog/2081/hoera-voor-11-euro-naar-de-psycholoog-of-toch-geen-hoera) terugvinden. Ik ben erkend psychotherapeut (BVRGS), EMDR therapeut en psychotraumatoloog.  De conventie in zijn huidige vorm voorziet geen terugbetaling voor psychotherapie bij een therapeut die geen psycholoog of orthopedagoog is. De verschillende ziekenfondsen hebben echter wel een eigen regeling voor terugbetaling. Daarnaast zijn er ook verschillende aanvullende verzekeringen die tegemoet komen in de kosten van de sessies. Je kan de regeling die voor jou van toepassing is opvragen bij je mutualiteit of je aanvullende verzekering.
Neem contact op
bottom of page